Användning av Bokadent.com (webbplatsen) regleras av dessa Allmänna villkor och du uppmanas att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte besöka webbplatsen eller nyttja dess tjänster. Webbplatsen drivs av Bdent AB org. nr: 559214-6111, Radiovägen 3A, 18155 Lidingö. På webbplatsen kan du som besökare hitta och jämföra tandläkarmottagningar och boka tid från de företag/mottagningar som är anslutna till webbplatsen. Bokadent.com tillhandahåller inte själva tandvårdstjänster utan det är respektive företag (vilket finns angivet i samband med bokning) som ansvarar för tjänsterna samt äger rätt till ersättning för tjänsterna.
Upphovsrätt till information och material
Såvida annat inte framgår av dessa villkor är all information och allt material tillgänglig på webbplatsen Bdents egendom. Otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa villkor är förbehållna oss.
Varumärken och patent
Bokadent och dess logotyp är ett registrerat varumärke. Såvida annat inte framgår av dessa villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från Bdent. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör Bdent eller annan.
Länkar till andra webbplatser
För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har Bdent iinkluderat länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser. En länk från en av Bdent:s webbplatser är inte någon indikation på att vi företräder sådan tredje part eller dess webbplats.
Särskilda villkor gällande Bdent:s produkter och tjänster
För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa villkor, för sådana produkter och tjänster särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du gör bokningar eller någon annan tjänst från Bdent.
Restriktioner
Du får ladda ner information från Bdent:s webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom någon typ av kommersiell verksamhet.
Personuppgifter och cookies
Användaren samtycker till att Bdent behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna på den. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: ● Att webbplatsen använder cookies ● Vad dessa används till ● Hur cookies kan kopplas ifrån Bdent använder sig av cookies för att identifiera besökare till webbplatsen och tjänsterna på den. Cookies är små textfiler som sparas på besökarens dator av dennes webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox etc.). Textfilen innehåller endast text och denna kan endast läsas av Bdent. Inga andra företag eller servers kan komma åt informationen i textfilen Bdent sparar. Användaren godtar härmed Bdent:s användning av cookies och är medveten om att användaren måste ha cookies aktiverade för att kunna använda vissa av tjänsterna på webbplatsen.
Fullständig reglering
Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och webbplatsen.
Olika typer av cookies
Vi använder permanenta, eller varaktiga, cookies för att anpassa och förbättra din upplevelse av sajten. Detta görs genom att cookien sparar de val som du tidigare gjort på sajten, vilket förenklar ditt surfande. Dessa permanenta cookies sparas i din webbläsare efter ditt besök så att webbläsaren kommer ihåg dina val under nästa besök. Vi använder även tillfälliga cookies, eller sessionscookies, för att kunna identifiera användare under deras besök på sajten. Tillfälliga cookies sparas på din dator när du besöker sidan men tas bort så fort du stänger webbläsarfönstret Den tredje typen av cookie som vi använder är tredjepartscookies. Dessa används bland annat för att ta fram anonymiserad besöksstatistik som gör det möjligt för oss att bättre förstå hur våra besökare använder sajten. Dessa cookies används även för att möjliggöra mer relevant annonsering. Vill du inte att några cookies sparas när du besöker olika sajter kan du undvika detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att lagring av cookies inte accepteras. Detta kan dock påverka din upplevelse och användbarheten av denna och andra sajter.